Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Výzkumná centra

Výzkumná centra, které ÚSMH provozuje nebo se podílí na jejich provozu.
 

  • Centrum excelence pro výzkum rizik ze sesuvů provozované oddělením inženýrské geologie
  •   
  • Centrum texturní analýzy provozzované oddělením geochemie
  •   
  • Laboratoř anorganických materiálů (LAM) je společné pracoviště oddělení struktury a vlastností materiálů s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze
  •  
      
  • Laboratoř sorpční a porozimetrické analýzy na oddělení geochemie je provozováno ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Přírodovědecká fakulta
  •