Library
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS

 
Mgr. Iva Švihálková
  E-mail: svihalkova@irsm.cas.cz
  Phone: +420266009216

Department Staff

 

Základní informace

Fond knihovny představuje asi 28 000 svazků z oblasti věd o Zemi. Knihovna získává nové tituly časopisů a knih koupí, dary a výměnou s českými a zahraničními institucemi. Knihovnický systém ISIS postupně nahrazuje systém ALEPH. Knihovna nabízí k výměně ústavem vydávaný časopis Acta Geodynamica et Geomaterialia. Pracovnice knihovny zprostředkovávají meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. Knihovna poskytuje i reprografické služby.

Naše knihovna je od 01.01.2017 součástí projektu CzechELib (Národní centrum pro elektronické informační zdroje). Tento projekt zajišťuje centrální nákup a správu klíčových elektronických informačních zdrojů pro výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR. Prostřednictvím knihovny lze využít i vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům.

Publikace vědeckých pracovníků našeho ústavu jsou zaznamenávány v systému ASEP. Tato databáze obsahuje bibliografické záznamy od roku 1993.

Katalog pro vyhledávání knih

 • Vstup do katalogu knih vědecké knihovny AV ČR
 • Zde najdete plné texty zdigitalizovaných volných děl a děl nedostupných na trhu
  (zvolte databázi, následně zvolte přihlášení přes eduID, vyberte ze seznamu náš ústav a přihlašte se loginem ve tvaru: jmeno.prijmeni a doménovým heslem)
 • Lokační značka knihovny (sigla)

  ABB 016

  Otevírací hodiny

  Pondělí:
  Úterý:
  Středa:
  Čtvrtek:
  Pátek:

  Sobota:
  Neděle:
  9:00 – 14:30
  9:00 – 14:30
  9:00 – 14:30
  9:00 – 14:30
  9:00 – 14:30

  zavřeno
  zavřeno

  Elektronické informační zdroje

  Elektronické informační zdroje plně dostupné v ÚSMH naleznete zde.

  Wifi síť pro návštěvníky

  Ve studovně knihovny je dostupná wifi síť pro návštěvníky knihovny usmh-host, pro studenty a zaměstnance univerzit a ústavů AV ČR síť eduroam Bližší informace o těchto sítích naleztene zde.