Board of Institute

Chairman of Board of Institute

Deputy Chairman of Board of Institute

RNDr. Josef Stemberk, CSc.
  E-mail: stemberkirsm.cas.cz
  Phone: +420266009350
Mgr. Martina Havelcová, Ph.D.
  E-mail: havelcovairsm.cas.cz
  Phone: +420266009283, 203

Internal Members of Board of Institute

External Members of Board of Institute

Ing. Olga Bičáková, Ph.D.
  E-mail: bicakovairsm.cas.cz
  Phone: +420266009251, 321, 403
Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.
  E-mail: blahutirsm.cas.cz
  Phone: +420266009394
RNDr. Jiří Málek, Ph.D.
  E-mail: malekirsm.cas.cz
  Phone: +420266009314
doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
  E-mail: suchytirsm.cas.cz
  Phone: +420266009287
RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D.
  E-mail: stepancikovairsm.cas.cz
  Phone: +420266009328
Mgr. Jiří Adamovič, CSc.
  Home organization: Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
  Home organization: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.
  Home organization: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Pavel Kriegsman
  Home organization: KM, s.r.o.