Supervisory Board of Institute

Chairman of Supervisory Board of Institute

Deputy Chairman of Supervisory Board of Institute

Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
  Home organization: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Mgr. Lucia Fojtíková, Ph.D.
  E-mail: fojtikovairsm.cas.cz
  Phone: +420266009451

Members of Supervisory Board of Institute

 

doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
  Home organization: Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze
Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
  Home organization: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Ing. Radek Sedláček, Ph.D.
  Home organization: Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze